Jämför dina lampor med standarden ANSI

 

Hur jämför man enklast två lampor med varandra? Med ANSI/NEMA FL-1 - en standard för lampor blir det betydligt enklare. Den nya standarden hjälper dels tillverkare att testa sina lampor men även konsumenter att jämföra lampor med varandra.

 

ANSI står för American National Standards Institute och motsvarar SIS (Sveriges Standardiseringskommission). Den nya standarden är framtagen för att alla tillverkare ska kunna testa sina lampor enligt samma normer. Standarden underlättar även för konsumenten att jämföra lampor med varandra.

Maglite har ANSI-testat sina ficklampor

Maglite är en av tillverkarna som har varit snabba med att testa hela sitt sortiment för att konsumenten helt säkert ska veta att testresultaten är tillförlitliga. Förpackningarnas utseende har förändras för att integrera information om ANSI testerna. Var dock noga med att det är de äkta ANSI-ikonerna som presenteras för dig. Nedan ser du hur dem ser ut.

Maglite har även designat sina ficklampor för att leverera det mest användbara och varaktiga ljuset istället för att trycka ut den högsta ljusstyrkan. Detta märks på ficklampornas ljusstyrka, räckvidd och batteritid.

Roswi välkomnar standarden med glädje då den gör det möjligt för konsumenten att faktiskt jämföra alla typer av lampor med varandra på ett korrekt sätt.

Vad betyder ANSI symbolerna?

cd är en förkortning av Candela som är ett mått på ljus. Candela beskriver ljusstyrkan i en viss riktning på ett visst avstånd. SIS, Svensk standardiseringskommissions definition lyder: En candela är ljusstyrkan i vinkelrät riktning från en yta av 1/600 000 kvadratmeter av en svart kropp (totalstrålare) vid temperaturen för platinas stelnande vid trycket 101 325 newton per kvadratmeter.

Lumen är ett mått på ljusflödet, dvs. hur mycket ljus en ljuskälla avger. Rent tekniskt räknar man ut lumen genom att ta mätvärdet för candela gånger måttet steradian. En steradian är ett sfäriskt mått. Det hela kan beskrivas med en matematisk formel.

Räckvidd avser det avstånd vilket ljusstrålen kan projiceras på en yta.

Regnmolnet visar att ficklampan i fråga har testats för vattentålighet. Är ficklampan vattentålig eller ej.

Pilen och 1 m berättar att ficklampan är falltestad från 1 meter, testet i sig består av sex olika falltest. Denna höjd är kanske den vanligaste man tappar en ficklampa ifrån, dvs. midjehöjd.

Batteritid kan anges i två olika varianter, ”high” och ”low”. Man har mätt hur lång tid det tar innan 10 % av ljusstrålens ursprungsvärde återstår. Det betyder alltså inte att ficklampan är helt släckt utan att den lyser svagt. Om värdet står angivet som ”high” betyder det 100 % ljusstyrka, står det utrryckt som ”low” är det mätt vid ficklampans lågeffektläge. För Maglite varierar det från 8 % (XL100) till 25 % (Mini Maglite 2 x AA LED samt XL50) ljusstyrka.