Jag har läst och accepterar villkoren:

Försäljningsvillkor
Alla priser som visas är återförsäljarpriser netto, exklusive moms och frakt.

Betalningsvillkor
Förskott. Efter godkänd kreditprövning kan 20 dagar netto lämnas.
Efter förfallodagen debiteras ränta med 2 % per påbörjad månad.

Äganderätten för varorna övergår till köparen när Roswi AB har erhållit full betalning.

Fraktvillkor
Ex works Täby
För order under 500:- netto tillkommer expeditionsavgift på 50:-.

Leveransvillkor
Paket med biltransport, för närvarande med DHL.

Leveranstid
Varor som finns i lager skickas nästkommande vardag. Vi har för närvarande ökad belastning på vårt lager och därför kan vi just nu tidigast leverera nya order med 8 arbetsdagars ledtid. Varor som är tillfälligt slut i lager eller som är Beställningsvaror levereras snarast möjligt efter mottagen order. Uppskattad leveranstid meddelas i den Orderbekräftelse som vår Kundtjänst skickar ut efter att vi har mottagit din order.

Beställningsvaror
Beställning av artiklar som är Beställningsvaror, dvs. artiklar som ej är lagerförda av säljaren, hanteras som separat order och levereras snarast möjligt med hänsyn till ledtid från fabrik.

Kundanpassning av produkter
Vid kundanpassning av produkter tillkommer kostnader för kliché och märkning.

Köparen måste tillhandahålla ett original för märkning av produkter i form av en vektoriserad .eps-fil.

Vid bristfällig kvalitet på originalet förbehåller sig säljaren rätten att debitera ändringar och justeringar.

Före produktionsstarten översändes ett korrektur till köparen för godkännande. Endast skriftligt godkännande accepteras.

Beställt antal måste överstiga gällande minimikvantiteter för kundanpassning av produkten och vara jämnt delbart med det antal som ryms i produktens transportkartong. Säljaren förbehåller sig rätten att justera beställt antal till gällande minimikvantitet och helkartong.

Säljaren reserverar sig för över-/underleverans om +/-10%.

Returer
Anmärkningar skall framställas inom 8 dagar från mottagande av varan.

Returer kan endast ske efter ett skriftligt godkännande av säljaren.

Vid av säljaren gjord felleverans returneras varorna med kopia av packsedeln, anteckning om felets art samt er referens. Full kreditering inklusive returfrakt erhålles förutsatt att retur sker på överenskommet fraktsätt.

Övriga returer får först ske efter godkännande av säljaren. Endast av säljaren lagerlagda produkter i originalskick kan komma i fråga för en retur. Kundanpassade och prismärkta produkter kan ej returneras. Retur sker med av köparen betald frakt. Kreditering sker med fakturerat belopp med avdrag för en returavgift om 25% av varans värde.

Reklamationer
Frakt för garantireparationer betalas av avsändaren om ingenting annat har överenskommits i varje enskilt fall.

Giltighet
Priserna gäller tills vidare och säljaren förbehåller sig rätten till ändring av de i prislistan angivna priserna utan föregående meddelande.

Garantier
För garantier hänvisas till respektive varumärkes garantivillkor.

Garantier gäller endast för materialfel och tillverkningsfel. Produkterna repareras eller ersätts efter bedömning av säljaren.

Garantierna täcker inte felanvändning, våld, glödlampor, batterier eller skada på grund av batteriläckage.

Kunduppgifter
Kunduppgifter kommer att lagras i syfte att sköta Roswis administration samt för att, gentemot myndigheterna, uppfylla gällande lagar och regler. I övrigt kommer Kunduppgifterna inte att lämnas ut till tredje man.