Miljö & ansvar

Miljön är viktig för oss på Roswi. För att värna om miljön och uppfylla vårt producentansvar enligt gällande lagstiftning är vi anslutna till El-kretsen och Fti.

Producentansvar

Producentansvaret är ett regelverk som är till för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Det hela bygger på att den som producerar även skall ta ansvar för produkten efter slutanvändning.

I Sverige är det idag lagstiftat producentansvaret för åtta produktgrupper. Inom dessa grupper finns produkter som Roswi distribuerar, så som batterier, elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur) och förpackningar.

Anslutna till Ft

Roswi AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar. FTI betalar förpackningsavgifter för att förpackningen ska kunna återvinnas till nya produkter.

Anslutna till El-Kretsen

Roswi AB är även ansluten till El-Kretsen. El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden.