4 produkter

En vattenreningspump är ett praktiskt sätt att rena vatten på som dessutom gör att du slipper tillsätta kemikalier i vattnet. Pumpen pressar vattnet genom ett filter och smuts och bakterier fastnar i filtret. Här hittar du några olika sorters pumpar med olika kapacitet och olika sorters filter.